Consistently in the field of art.

Biography

Consistently in the field of art.

I graduated from the art school in Panevėžys, majoring in ceramics under the teacher Nerutė Čiukšienė, drawing teacher Zenta Glemžienė. There were times of familiarization with tools and techniques. Later I entered the Kaunas Art School to study glass art. It is a very prestigious and honorable place for future representatives of the arts. Because familiarity with clay had already left an impact, and while searching for new and unknown materials, I naturally discovered the specialty of glass. It was incredible when I realized that I don’t know anything about glass yet, but glass is a perfectly capricious and fascinating material! While studying in Kaunas, I fully and completely immersed myself in glass and its mysterious world.. It was taught to me by professor, or rather my teacher – Sigita Grabliauskaitė, I will remain grateful to her for the miracle of the secret for the rest of my life. While studying in Kaunas, we had all the opportunities and full access to processing any form. From loading, hot forming (Aleksotas Glass), comprehensive cold processing, with all technologies, to melting or even stained glass. The perfect medium for any fantasy.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thus prepared, I entered the Vilnius Academy of Fine Arts, majoring in monumental art stained glass, where my teachers were Bronius Bružas and Ignas Meidus. The head of the department and my supervisor was Algirdas Dovydėnas, we often had to discuss hot topics, glass processing and the fate of the entire department. I completed my master’s studies at VDA in Vilnius. This period was a period of maturation and inner growth.

In 2003, while still studying, the young and active glass artist was approached by entrepreneur and artist Julija Vaičienė, we thought about the name, the logo, the structure, and I helped her develop and establish the cultural unit “Vitražo Manufaktura” located on Stiklių street in Vilnius oldtown, later I worked there for 2 years, cleaning the household, making stained glass windows, organizing exhibitions, I gave lessons for children and adults. I am happy with this experience.

viktoras 2001 dailidenas - CopyOLYMPUS DIGITAL CAMERA

At the same time, I participated in joint exhibitions, and presented myself personally. I have organized many exhibitions, I also organized joint exhibitions where I invited the teachers and students of Kaunas and Vilnius to meet with cultural society. I participated in foreign exhibitions. After joining the Union of Lithuanian Artists “LDS”, my works traveled around the world together with the exhibitions of the Monumentalist section. Project “Creative Partnerships”, I tried my hand at this difficult mission. Getting to know the glass artist from the USA, Mark Eckstrand, added to my knowledge about glass processing technologies. My colleague Egle Kartanaite and I started the glass symposium “Stiklo Sodas” its geography Lithuania – Latvia

I am no stranger to modern innovations, so I have always followed trends and still keep my hand on the pulse. Žydrūnas Mirinavičius organized an excellent long-term test exhibition “The Age of Glass” whose patron was businesswoman Dalia Markevičienė. Therefore, I was happy to participate in all “Stiklo Amžius” exhibitions.

2007 We opened the VLD creative studio in Vilnius , its my own studio.

Of course, private interiors did not sleep, for orders I created fused glass panes, partitions, and stained glass windows, there were also government orders. By the way, one interesting composition of glass and metal is still standing at the highest point of the highway Vilnius Klaipėda – “altar for victims on the road”. I make awards for entertainment events, the most impressive one was created for the Latvian TV project “Dancing with a star”, the huge and complex glass award was won by Latvian singer Lauris Reiniks, over 15 years, I made awards for the “Kino Pavasaris” festival, etc.

On a semi-volunteer basis, I joined the work of restoring the Palace of the Grand Duchy of Lithuania. I joined the “Rūpintojelis” restoration brigade, and in 2006-2008 we conserved and prepared the surviving authentic masonry for the exhibition. I felt a sense of duty and responsibility, and I knew that the skeptics of that time would be silenced as soon as the palace of Dukes was rebuilt.

I participated in the activities of the academy as a reviewer for students defending their diplomas, but life involved me and invited me to even bigger challenges. In 2013, I founded a fashion design company UAB “Dailidesign” with my wife, designer Laura Dailidėniene, where I am the manager. International exhibitions, events in Japan, USA, Germany, Austria and presentations already under the legal name trade mark “Laura Daili” have started. Designed glass vases, candeliers, interior details etc. I made glass products with my colleague Remigijius Kriukas “RemisGlass” and Jūris Dunovskis “DunovGalss”

dailidenas ice

 

Track on Ice

ice track on ice laura daili fashion dailidenas

My future plans, to reopen self glass studio, to represent Lithuanian, Baltic style glass.

At the moment, glass design gives me space for fantasy. I fell in love with growing bonsai, a complicated, slow process where rushing is often fatal. And here I noticed that no one makes glass bonsu pots. I tried an innovation and it worked! A glass pot is perfect for plants, they feel good, but the most important thing here is the physical properties of glass – it withstands our harsh Lithuanian winter. Unbelievable, but I see perspective in it  :)

Stiklo bonsai Viktoras Dailidenas (6)

 

Biografija

 

Meno srityje nuosekliai.

Baigiau dailės mokyklą Panevėžyje, keramikos specialybę pas mokytoją Nerutę Čiukšienę, piešimo mokė Zenta Glemžienė. Buvo pažindinimo su įrankiais ir technikomis laikai. Praktikavau piešimo pamokas pas “Ekrano stiklas” krištolo specialistę Anitą Šlioger.

Studijuoti dailės įstojau į Kauno Meno Mokyklą. Tai labai prestižinė ir garbinga vieta būsimiems meno sričių atstovams. Kadangi pažintis su moliu jau paliko poveikį, ieškojau naujų ir man nežinomų medžiagų, natūraliai atradau stiklo specialybę. Buvo neįtikėtina, kai supratau, kad stikle dar nieko neišmanau. Stiklas yra nepriekaištinga, kaprizinga ir žavinga medžiaga!  Studijuodamas pilnai ir visiškai pasinėriau į stiklą ir jo paslaptingą pasaulį. Mane to išmokino dėstytoja o tiksliau mano mokytoja – Sigita Grabliauskaitė, visą gyvenimą liksiu jai dėkingas už suteiktą paslapties stebuklą. Kauno stiklo katedra turėjo visas galimybes ir pilną priėjimą iki bet kurios formos stiklo apdirbimo. Nuo įkrovos, karšto formavimo (Aleksoto Stiklas), visapusio šalto apdirbimo, visomis technologijomis, iki lydymo ar net vitražo. Puiki terpė bet kuriai fantazijai, todėl bandymus dariau nevaržomai ir daug.  Baigiamajam darbui, pagaminau didelę stiklo ir organstiklio kompoziciją “Paukščių Takas”, ši novatoriška kompozicija su stikliniais luitais, buvo kuriama privačiam interjerui Bonoje Vokietija.

Taip pakaustytas stojau į Vilniaus Dailės Akademiją, monumentaliosios dailės ir vitražo specialybę, čia mano dėstytojai buvo Bronius Bružas, Ignas Meidus. Katedros vedėjas bei mano vadovas buvo Algirdas Dovydėnas, neretai tekdavo diskutuoti aršiomis temomis, stiklo apdirbimo ir visos katedros likimo klausimais. Vilniuje baigiau VDA igydamas magistrantūros laipsnį. Šis laikotarpis buvo brendimo ir vidinio augimo.

 

Paraleliai dalyvaudavau bendrose parodose, prisistatydavau ir personaliai. Stiklo parodų esu surengęs daug, organizuodavau ir jungtines parodas kur pakviesdavau Kauno ir Vilniaus dėstytojus karu su studentais. Dalyvaudavau užsienio parodose. Įstojus į Lietuvos dailininkų sąjungą mano kūriniai keliaudavo ir keliauja po pasaulį kartu su Monumentalistų sekcijos parodomis. Savo jėgas išbandžiau nelengvoje misijoje “Kūrybinės Partnerystės” Creative Partnerships, bendradarbiaujant su Lietuvos mokyklomis bei mokiniais. Pažintis su stiklo menininku iš JAV Mark Eckstrand papildė mano žinių bagažą apie stiklo apdirbimo technologijas. Mielai prisijungdavau asistuoti prie Marko organizuojamų praktinių seminarų. Su kolege Egle Kartanaite pradėjome stiklo simpoziumą “Stiklo Sodas” jo geografija Lietuva – Latvija.

Dar studijuojant 2003 metais į jauną ir aktyvų stiklo menininką kreipėsi verslininkė bei menininkė Julija Vaičienė, su Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros pasiūlymu steigti stiklo muziejų-dirbtuves. Apmąstėme struktūrą, pavadinimą, logotipą ir taip įkūrėme “Vitražo Manufaktūrą” esančią stiklių gatvėje, vėliau ten dirbau du metus, tvarkiau buitį, gaminau vitražus, organizavau parodas, vedžiau pamokėles vaikams ir suaugusiems. Džiaugiuosi šia patirtimi.

Nesvetimos man šiuolaikinės naujovės, todėl visada stebėjau tendencijas ir vis dar  laikau ranką ant pulso. Žydrūnas Mirinavičius organizavo puikią tęstinę ilgametę parodą “Stiklo Amžius”, kurios mecenatė buvo verslininkė Dalia Markevičienė.Tad su malonumu dalyvavau visose “Stiklo Amžius” parodose. Vykdavau ir į užsienyje organizuojamas stiklo parodas, atstovavau Lietuvą “The Baltic Way” Drezdene paroda skirta Baltijos šalims pagerbti,  vykau į Berlyną pačios dr.Eva Preuss kvietimu su savo kūrinias į festivalį Garden of the foundation “Glasbrücke Berlin”. Latviją “Voice of Glass”, “Glass Garden” ir t.t.

2007 Atidarėme VLD kūrybinę studiją Vilniuje

Žinoma privatūs interjerai nesnaudė, užsakymams kurdavau lydyto stiklo pano, pertvaras, vitražus, architektūrinio meninio stiklo pavyzdžius, buvo ir valstybinių užsakymų. Mano kurta stiklo ir metalo kompozicija skulptūra stovi aukščiausioje automagistralės vietoje Vilnius Klaipėda  – “aukuras žuvusiems kelyje”. 2004 m. sukūriau vitražą LR Prezidento rezidencijoje Turniškėse. Dirbu ir Tiffany technika (pvz. vitražas augaliniais motyvais viešoje erdvėje įmonėje “Panevėžio keliai”) Pramoginiams renginiams gaminu apdovanojimus, įspūdingiausias buvo sukurtas Latvių TV projektui “Šok su žvaigžde” didžiulis ir sudėtingas stiklo apdovanojimas jį laimėjo dainininkas Lauris Reiniks.

Kūriau ir daugelį metų gaminau apdovanojimus filmų festivaliui “Kino Pavasaris”, “Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai” ir kt.

Pusiau savanoriškai įsijungiau į darbus atkūrinėjant Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Valdovų Rūmus. Prisijungiau prie “Rūpintojėlis” restauratorių brigados, ir 2007 – 2009 konservavome ir ruošėme ekspozicijai išlikusius autentiškus mūrus. Jaučiau pareigą ir atsakomybę ir žinojau, kad tuometiniai skeptikai nutils iš karto kai tik rūmai bus atstatyti.

Dalyvavau Dailės akademijos veikloje kaip recenzentas studentams besiginantiems diplomus, tačiau gyvenimas įtraukė ir pakvietė dar didesniems iššūkiams, 2013 su žmona dizainere Laura Dailidėniene įkūrėme mados ir dizaino įmonę UAB “Dailidesign”, kurioje einu vadovo pareigas. Prasidėjo tarptautinės parodos, Japonija, JAV, Vokietija, Austrija renginiai ir pristatymai jau juridiniu vardu. Stiklo gaminius gamindavau karšto stiklo dirbtuvėse pas kolegas Remigijų Kriuką “RemisGlass”, bei Jūrį Dunovskį “DunovGalss”.

 

Stiklo dizainas man suteikia erdvės fantazijai. Ieškodamas ko nors naujo – kuriu 3D virtualius stiklo objektus, virtualiame 3D pasaulyje Metaverse. Realybėje, pamėgau auginti tikrus bonsus – tai sudėtingas, lėtas procesas, kur skubėjimas dažnai fatališkas. Ir čia pastebėjau, kad niekas negamina stiklinių vazonų, meniškų specialių indų medeliams. Pabandžiau  įgyvendinti naujovę ir tai pasiteisino! Stiklo vazonas – puikiai tinka augalams, jie gerai jaučiasi, bet svarbiausia čia, stiklo fizinės savybės – atlaiko mūsų atšiaurią lietuvišką žiemą. Neįtikėtina tačiau matau tame perspektyvą. Mano puoselėjami medeliai kartu su kurtais stikliniais indais jau keliauja po parodas. J

 

 

Viktoras  Dailidėnas   2022, Vilnius